Solidariteit : van warm naar koud

26 Oct

Solidariteit, die de rode draad van de webdocumentaire zal zijn, is een waarde waarin men nog sterk gelooft in onze samenleving.

Uitmaken op welke manier deze solidariteit tot uiting komt is wel een andere kwestie. Ondoordringbare mechanismen van de sociale zekerheid, technische reglementeringen, instellingen van « koude » solidariteit, … allemaal uitdagingen voor de solidariteit.

Aan de andere kant hebben we een meer aangename « warme solidariteit », waarbij het hart meer op de voorgrond treedt: burgerinitiatieven, verenigingen, sociale economie, bijstand, gezinshulp, ondersteuning van kansarmen, …

Werkzaam bij de sociale zekerheid, waarbij ik mij op de koop toe bezighoud met Europese kwesties, stel ik niettemin vast dat we iets meer in de kou zitten … en soms in de mist. Maar het komt er in feite op aan goed te begrijpen dat al deze uitingen van solidariteit elkaar  aanvullen, en dat ze samen deze « sociale mantel » vormen die ons warm houdt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: